പ്രധാന വാർത്തകൾ

6 - 1 -2017 വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഭക്ഷണം മുതൽ 7 -1 -2017 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ ചായ വരെ കുന്നംകുളം ശിവശക്തി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ചാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്ന് ഭകഷണകമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഐ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ അറിയിച്ചു .... ജവഹർ സ്ക്വയറിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദി 7 ലെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും വടക്കാഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ ലോട്ടസ് പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ എതിർ വശത്തുള്ള Good shepperd ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു....07 -01 -2017 ശനിയാഴ്ച വേദി 14 ഇൽ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന നടൻ പാട്ട് HS ,HSS വേദി 15 ലേക്കും വേദി 15 ഇൽ നടക്കേണ്ട ചവിട്ടുനാടകം - HS ,HSS വേദി 14 ലേക്കും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു മത്സര ഫലങ്ങൾ

മത്സര ഫലങ്ങൾ

ജില്ലാ കലോത്സവം ഒന്നാം ദിവസം മത്സര ഫലങ്ങൾ  (03/01/2017)

Grade-Point Report of all Sub Districts    Report Generated on January 07, 2017, 07:38 PM  
           
Grade-PointReport of all Schools           Report Generated on January 07, 2017, 08:45PM   

Thrissur District Kalolsavam 2016-17  Overall Results 

Thrissur District Kalolsavam 2016-17  OVER ALL POINT OF SUB DISTRICTS

സംസ്കൃതോത്സവം 

പ്രശ്നോത്തരി  UP , HS

ഉപന്യാസം   UP , HS HSS

കഥാരചന UP  HS HSS (ജനറൽ)

കവിതാരചന  UP HS HSS (ജനറൽ‌)

സമസ്യാപൂരണം UP Hട

ഗദ്യപാരായണം UP

സിദ്ധരൂപോച്ചാരണം UP( B)   UP( G)

കഥാകഥനം UP


അറബിസാഹിത്യോത്സവം

പദകേളി UP

തർജ്ജമ UP Hട

നിഘണ്ടു നിർമ്മാണം Hട

അടിക്കുറിപ്പ് Hട

പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം Hട

കഥാരചന Hട

ഉപന്യാസം Hട

ഉപന്യാസം അറബി(ജനറൽ) Hടട

കഥാരചന അറബി (ജനറൽ) HSട

കവിതാരചന അറബി (ജനറൽ) Hടട

അറബി സാഹിത്യോത്സവം

പദപ്പയറ്റ് UP

ക്വിസ് UP  Hട

ജനറൽ

ചിത്രരചന പെൻസിൽ UP HS  HSS

ചിത്രരചന ജലച്ചായം UP Hട HSS

ചിത്രരചന എണ്ണച്ചായം HS HSS

കാർട്ടൂൺ Hട Hടട

കൊളാഷ് HSS

ഉപന്യാസം മലയാളം Hട Hടട

കഥാ രചന മലയാളം UP  Hട  Hടട

കവിതാ രചന മലയാളം UP Hട  HSS

ഉപന്യാസം ഇംഗ്ലീഷ്   HS    Hടട

കഥാരചന ഇംഗ്ലിഷ് Hടട

കഥാരചന ഹിന്ദി Up Hട Hടട

ഉപന്യാസം ഉറുദു Hട Hടട 

കഥാരചന ഉറുദു Hട Hടട

കവിതാ രചന ഉറുദു  UP  Hട Hടട

ഉറുദു ക്വിസ്   UP       Hടട

ഉപന്യാസം ഹിന്ദി   Hട Hടട

കവിതാ രചന ഇംഗ്ലീഷ്  Hടട

കവിതാ രചന ഹിന്ദി Hട  HSS

ബാന്റ് മേളം HS HSS


ജില്ലാ കലോത്സവം രണ്ടാം ദിവസം മത്സര ഫലങ്ങൾ  (04/01/2017)


അറബി കലോത്സവം

അറബി പദ്യം (ജനറൽ)  UP  HS  HSS

അറബി പദ്യം  UP  HS(B)   HS(G) 

ഖുർആൻ പാരായണം   UP  HS  

പ്രസംഗം  UP  HS   HSS (ജനറൻ)

കഥ പറയൽ   UP

സംഭാഷണം  UP   HS

ഗദ്യ വായന  UP

മുശാ അറ  HS

സംസ്കൃതോത്സവം

അക്ഷരശ്ലോകം UP  HS 

അക്ഷരശ്ലോകം ( ജനറൽ)  UP  HS  HSS

കാവ്യ കേളി  HS  HSS 

ഗാനാലാപനം  UP(B)  UP(G)  HS(B)  HS(G)

ചമ്പുപ്രഭാഷണം  HS

പാം കം  HS(B)  HS(G)

ജനറൽ

മോഹിനിയാട്ടം UP  HS  HSS

ദഫ്മുട്ട്  HS  Hടട

അറബനമുട്ട്  Hട Hടട

നാടകം  Hടട

തിരുവാതിരക്കളി UP  HS  HSS

ഒപ്പന UP  HS  HSS

ചാക്യാർകൂത്ത്  Hട Hടട

നങ്ങ്യാർ കൂത്ത്  Hട   Hടട

വഞ്ചിപ്പാട്ട്  HS  HSS

കഥകളി Hട(BHട(G)  HSS (B)  Hടട (G)

കഥകളി ഗ്രൂപ്പ്   Hട   HSS

ഇംഗ്ലീഷ്  പദ്യം UP  HS  HSS

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം UP  HS  HSS

ശാസ്ത്രിയ സംഗീതം  UP 

ലളിതഗാനം UP   HS(B)   HS(G)  HSS(B)  HSS(G)

ചെണ്ട (തായമ്പക ) HS  HSS

ചെണ്ടമേളം HS  HSS


ജില്ലാ കലോത്സവം മൂന്നാം ദിവസം മത്സര ഫലങ്ങൾ  (05/01/2017)

അറബി സാഹിത്യോത്സവം


അറബിഗാനം   UP   HS(B)   HS(G)

സംഘഗാനം  UP  HS

കഥാപ്രസംഗം   HS

സംസ്കൃതോത്സവം


സംഘഗാനം  UP  HS

വന്ദേമാതരം  UP  HS

അഷ്ടപദി   HS(B)   HS(G)

നാടകം ( സംസ്കൃതം)   UP

ജനറൽ

കേരള നടനം  HS(B)   HS(G)   HSS(B)   HSS(G)

മൂകാഭിനയം   HSS

നാടകം   UP

ദേശ
ക്തിഗാനം   UP    HS   HSS

സംഘഗാനം  UP  HSS

സംഘനൃത്തം  HS   HSS

മാർഗ്ഗംകളി  HS   HSS

പരിചമുട്ടുകളി   HS   HSS

ഓട്ടൻതുള്ളൽ    UP   HS(B)   HS(G)    HSS(B)    HSS(G)
    
മോണാ ആക്ട്  UP  HS(B)   HS(G)   HSS(B)   HSS(G)

ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം    HS(B)   HS(G)   HSS(B)    HSS(G)
 
മാപ്പിളപ്പാട്ട്    UP    HS(B)   HS(G)   HSS(B)   HSS(G)

ഗിറ്റാർ   HS    HSS

ട്രിപ്പിൾ  HSS

വയലിൻ (പാശ്ചാത്യം)  HS   HSS

മലയാള പദ്യം    UP    HS   HSS

മലയാള പ്രസംഗം
   UP    HS   HSS

പഞ്ചവാദ്യം  HS   HSS


ജില്ലാ കലോത്സവം നാലാം ദിവസം മത്സര ഫലങ്ങൾ (06/01/2017)

അറബി സാഹിത്യോത്സവം

മോണോ ആക്ട്  UP  HS

ചിത്രീകരണം   HS

സംസ്കൃതോത്സവം

പ്രഭാഷണം    UP     HS

പ്രസംഗം (ജനറൽ)   Hടട

പദ്യം ചൊല്ലൽ    UP(B)   UP(G)     HS      HSS(ജനറൽ)

നാടകം   HS

ജനറൽ

ഭരതനാട്യം   UP   HSS(B)    HSS(G)

പൂരക്കളി     HS    HSS

യക്ഷഗാനം    HS

ജംഗ്ലിഷ് സ്കിറ്റ്    HSS

നാടകം    HS

നാടോടി നൃത്തം   UP    HS(B)    HS(G)    HSS(B)       HSS(G)

നാദസ്വരം     HS  

മദ്ദളം      HS      HSS

കുച്ചുപ്പുടി      HS(B)      HS(G)      HSS(B)      HSS(G)

ഉറുദു ഗസൽ   HS     HSS

ഉറുദു സംഘഗാനം  UP    HS

കൂടിയാട്ടം   UP   HS   HSS

ഓടക്കുഴൽ   HS   HSS

വീണ    HS   HSS

വയലിൻ (പൗരസ്ത്യം)   HS   HSS

ക്ലാരനെറ്റ്   HSS

കഥാപ്രസംഗം   UP   HS   HSS

തമിഴ് പദ്യം   HS     HSS

മ്യഭംഗം / ഗഞ്ചിറ / ഘടം   HS   HSS

ഹിന്ദി പദ്യം    UP   HS   HSS

ഹിന്ദി പ്രസംഗം   UP   HS   HSS
ജില്ലാ കലോത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം മത്സര ഫലങ്ങൾ  (07/01/2017)

കുച്ചുപ്പുടി  UP  

സംഘനൃത്തം  UP

വട്ടപ്പാട്ട്  HS    HSS

കോൽകളി   HS   HSS

ഭരതനാട്ടം    HS(B)   HS(G)

വൃന്ദവാദ്യം   HS   HSS

കഥകളി സംഗീതം    HS(B)   HS(G)   HSS(B)   HSS(G)

ഉറുദു പദ്യം  UP   HS   HSS

ഉറുദു പ്രസംഗം   HS   HSS

തബല   HS    HSS

ഗാനമേള  HS

മിമിക്രി    HS(B)   HS(G)    HSS(B)    HSS(G)

കന്നട പദ്യം  HS    HSS

നാടൻ പാട്ട്  HS   HSS

ചവിട്ടു നാടകം    HS      HSS

Copyright © 2013 thrissurkalolsavam2017.blogspot.in