പ്രധാന വാർത്തകൾ

6 - 1 -2017 വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഭക്ഷണം മുതൽ 7 -1 -2017 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ ചായ വരെ കുന്നംകുളം ശിവശക്തി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ചാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്ന് ഭകഷണകമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഐ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ അറിയിച്ചു .... ജവഹർ സ്ക്വയറിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദി 7 ലെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും വടക്കാഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ ലോട്ടസ് പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ എതിർ വശത്തുള്ള Good shepperd ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു....07 -01 -2017 ശനിയാഴ്ച വേദി 14 ഇൽ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന നടൻ പാട്ട് HS ,HSS വേദി 15 ലേക്കും വേദി 15 ഇൽ നടക്കേണ്ട ചവിട്ടുനാടകം - HS ,HSS വേദി 14 ലേക്കും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു മത്സര ഫലങ്ങൾ

RESULT POSITION 06.55

Up ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തൃശൂർ വെസ്റ്റും HS HSS ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട സബ്  ജില്ലയും മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു. UP ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു ഇരിങ്ങാലക്കുട സബ് ജില്ലയും HS ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ സബ് ജില്ലയും HSS ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ കുന്നംകുളം സബ്‌ജില്ലയും മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. UP ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു കുന്നംകുളം സബ്‌ജില്ലയും HS ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ചേർപ്പ് സബ്‌ജില്ലയും HSS വിഭാഗത്തിൽ വലപ്പാട് സബ്‌ജില്ലയും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
Copyright © 2013 thrissurkalolsavam2017.blogspot.in